Bạch Vân Nam

Gió LạGió lùa mặt nước lao xao
Gió lùa vạt áo em nao nao lòng
Gió lùa gờn gợn đường cong
Gió lùa hoen mắt quên chồng đi hoang
Gió chiều mát dọc mát ngang
Đưa chân lạc lối tiếng đàn du dương
Gió gieo hạt nhớ hạt thương
Làm anh quên mất khúc đường sau lưng
Gió ơi sao gió lạnh lùng
Thổi mây thay đổi, lửa bùng cao cao
Thổi tan cái thưở ngọt ngào
Bỗng dưng biển động thét gào giận ai.
 
10-2014
Bạch Vân Nam

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Gió Lạ"