Nguyệt Hạ

Tình Mẹ ChaCòn đến thăm Cha - còn nắm tay
Gắng sao nhớ hết cảm xúc này
Mai kia đưa tiễn người chín suối
Đau đớn vạn lần - cách gì thay

Mãi hoài mang nặng nghĩa công dày
Khi Mẹ qua đời con mới hay
Và Cha khuất bóng con hụt hẫng
Có không không có - đời lắt lay

Tuổi đời chồng chất vẫn chưa nguôi
Thành danh nên phận có nên người?
Công Cha nuôi dạy cao hơn núi
Ơn Mẹ sanh thành sâu thẳm sâu

Thiết tha nhớ Mẹ mỗi đêm thâu
Thương Cha lẻ bóng bao mối sầu
Năm mươi năm lẻ cho con cháu
Gần trăm tuổi đời - có dài lâu ?

Nguyệt Hạ
(Lt - TD)
Oct 3, 2014

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Tình Mẹ Cha"