Gió Bụi

Nhặt Thu


 


Chạnh nỗi niềm thu lá đổ vàng
Ai về giúp nhặt để mùa sang
Trời thương mấy độ còn dang dở
Biển nhớ nhiều đêm vỗ muộn màng
Dõi cánh hoa tàn trăn trở đợi
Trông nhành liễu rủ ngậm ngùi mang
Nằm nghe gió quyện lời than thở
Khóc mảnh tình xưa mộng bẽ bàng.

Gió Bụi

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 10 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Nhặt Thu"