Huyền Lâm (Phuongtim937)

Nghiêng 


Sông sâu sóng vỗ nghiêng đò
Đồng quê chiều lặn cánh cò chao nghiêng
Em cười nghiêng cả mạn thuyền
Nắng nghiêng dáng nhỏ dịu hiền chiều nayBờ tre nghiêng bóng đổ dài
Mây nghiêng thả ngọn tóc cày che ngang
Chiều nghiêng nắng trải thơm vàng
Bướm nghiêng cánh nhỏ mơ màng bên hoaÁo bay nghiêng mỏng đôi tà
Nón che nghiêng nửa đường xa em về
Gió nghiêng lộng mái tóc thề
Làm ta nghiêng cả hồn kề bên emLá chao nghiêng rụng bên thềm
Thu nghiêng dáng liễu dịu mềm đong đưa
Rơi nghiêng vài hạt mưa thưa
Em ơi ! ta thấy tình vừa nghiêng nghiêng . 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 31 tháng 7 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Nghiêng"