Luan tam

THƠ NGÂY KỶ NIỆM 


Đất lành chim đậu chưa vui thật
Dư cơm thừa áo thương quê nghèo
Mộng về thăm hết vùng kỷ niệm
Ngày nào đưa đón đợi trông theoPhù sa thơm ngọt ngào sông nước
Dòng thương dòng nhớ dòng thơ ngây
Sớm chiều hai bận qua cầu khỉ
Em ngả anh nâng tóc cuốn mâyNhìn tiên gội tóc trưa hè mát
Run tay nắn nót thơ tình đầu
Sợ cha mẹ biết no đòn tội
Đứt đường chung bóng thuyền tình đau Đạn bom hầm bẫy chông gai dữ
Thương tích cùng mình may sống còn
Điên điển lục bình trôi bèo bọt
Cha bệnh mẹ già em cò conChưa trăng thề hứa sao yêu sớm
Đổi đời đứt bóng tương tư non
Nước mất nhà tan ngàn giọt lệ
Trời thương đất hứa hôn mê cònVòng tay kỳ ngộ đồng hương lửa
Mừng mừng tủi tủi hết lầm than
"Minh quân lương tể tao phùng dị
Tài tử giai nhân tế ngộ nan"....

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 5 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "THƠ NGÂY KỶ NIỆM"