Bạch Vân Nam

Sầu Muộn 
 
Mây xanh xanh tận chân trời
Biển xanh xanh tận ngòai khơi mịt mùng
Nhấp nhô ngọn sóng trùng trùng
Lòng ta rộng mở khôn cùng thế gianTa yêu những lúa thảm vàng
Ta yêu trai gái dưới trần hiền lương
Ta yêu phong cảnh đời thường
Ta yêu tất cả vô thường như taTa buồn không muốn người xa
Ta buồn không muốn bôn ba lạc lòai
Ta buồn nhìn thấy nạn tai
Biết, nhưng bất lực an bày trời caoThiên thu chẳng có nơi nào
Sướng như tiên giới muôn màu sắc vui
Đã mang một kiếp con người
Muốn hay không muốn, cam đời bi thương.
 
2013

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 5 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Sầu Muộn"