myhoanmy

Biển và chiếc lá
Ai  tuyệt vọng ai buồn ai tiếc nuối
Tiệc li bôi gió lạnh thổi theo người
Mười năm lẻ em ơi mười năm đắng
Nặng bước về dai dẳng tựa mưa ngâu
 
Câu hát đó chen sầu hay chèn tủi
Tủi thân ai cúi mặt nén u hoài
Dài mộng biển sóng tan ai lầm lũi
Hỏi ai vui dù đen đủi cuộc đời...
 
Vơi xao xuyến cuộc đời như biến tấu
Dấu fa thăng lại hiện khúc la sầu
Đâu là bến, sông sâu hay núi thẳm?
Ngắm đông tàn hay sẽ ngắm thu phai?
 
Ai có hiểu cuộc đời như chiếc lá
Biển bao la hối hả tựa dòng đời
Ai có biết dòng đời luôn vẫy gọi
Kiếp con người tựa chiếc lá...bay xa...

 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 5 năm 2014

Bình luận về Bài thơ "Biển và chiếc lá"