Lê Phú Hải

PHẬN ĐÒ


Sông ơi thương lấy phận đò
Ngược xuôi mái rách ốm o hao gầy
Mái chèo ngược nước mỏi tay
Buồn thiu nón lá quạt ngày trôi qua
Điệu ru buồn, nỗi can qua
Ngã nghiêng núm ruột cũng xa nghìn trùng
À ơi đứng gọi tương phùng
Có ai bầu bạn về cùng bến sông? 

Được bạn: HB đưa lên
vào ngày: 21 tháng 2 năm 2012

Bình luận về Bài thơ "PHẬN ĐÒ"