Bạch Vân Nam

Công Viên


Thơ thẩn công viên dưới nắng chiều
Giọt cà phê đắng gió hiu hiu
Cỏ non mơn mởn xanh tròng mắt
Bọn trẻ tập yêu đến chưa nhiều
 
Bên gốc cây me cội đã già
Một người hàn sĩ bước chân qua
Bàn tay khẽ chạm vào dĩ vãng
Thấy miền đất mẹ ở quanh ta
 
Chiều bóng ngả dài nắng yếu đi
Chú chim non nớt chợt dậy thì
Thầm mơ cánh nhạn chơi làng trúc
Cứ hót vô tư chẳng nghĩ gì
 
Ngồi ngắm công viên thả khói bay
Con đường trước mặt trở nên dài
Thời gian sẽ giúp bàn chân vững
Bão táp mưa cuồn chẳng động lay


2011
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 21.9.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Công Viên"