Gió Bụi

Dõi chuyến tàu đêm

 
Tiễn chân người đến bến đò ngang
Đèn khuya soi chiếc bóng ngỡ ngàng
Vì sao lấp lánh buồn lẻ bạn
Gió quyện hồn trôi lạc lang thang
Trùng dương sóng dậy phút chia tay
Nửa vầng trăng lạnh vẫn sầu mây
Gió khơi dĩ vãng đưa niềm nhớ
Ru lãng đêm dài mỗi giọt say
Bàng hoàng chân thả bước mộng du
Đường chia trăm ngã ẩn sa mù
Đã bao nguyệt bạch chìm hư ảo
Tôi vẫn tìm người dẫu mấy thu
Người đi rồi thôi hết đón đưa
Khẽ hỏi lòng mình đã thu chưa?
Cớ sao phong nhuộm lá vàng úa
Bất chợt nghe hồn ướt đẫm mưa
Hồi còi ly biệt vọng thoáng qua
Khép bờ vai lạnh đọng sương sa
Người ơi! thầm gọi lòng tôi nhớ
Dõi chuyến tàu đêm tàu đã xa
Gió Bụi
06042003

Được bạn: vdn 25.7.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Dõi chuyến tàu đêm"