Gió Bụi

Về đi em


 
Về đi em kẻo trời mưa
Luyến lưu chi mối tình xưa bận lòng
Thu gầy trút lá long đong
Tả tơi héo úa ven sông ngậm ngùi
Đã tàn rồi những cuộc vui
Nắng không còn rọi chiều rơi não nề
Chim trời ngàn dặm sơn khê
Vỗ đôi cánh mỏi tìm về nẻo tâm
Màn đêm buông xuống âm thầm
Nửa vầng trăng vỡ lặng câm dỗi hờn
Trái sầu chín nẫu nặng hơn
Chợt rơi khẽ chạm vào hồn đớn đau
Về đi làm lại từ đầu
Cùng người năm cũ nối câu ân tình
Dù không nặng nợ ba sinh
Cũng là như thể chuộc mình lỗi xưa
Ngại gì sông đục đò đưa
Nước trăm ngã rẽ lọc lừa sẽ trong
Còn hơn sớm nhớ chiều mong
Lang thang hồn thả bến sông đợi thuyền
Gió Bụi
02242005

Được bạn: vdn 12.6.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Về đi em"