Gió Bụi

Biệt ly hương


Xa quê hương bước đường lưu lạc
Sóng rì rào khúc nhạc tiễn đưa
Lặng nhìn rặng liễu lưa thưa
Chùng chằng chân bước lệ mưa ngập lòng


Sông uốn khúc giữa giòng xuồng nhỏ
Trăng nửa mùa trăng tỏ lẳng lơ
Bềnh bồng sóng nước dật dờ
Dặm trường rong ruổi bơ vơ một mình


Ngoảnh mặt nhìn người tình sau cuối
Lệ hoen mi khóc buổi chia ly
Mộng yêu vừa chớm xuân thì
Tình nồng chưa thắm phân ly đôi đường


Lê bước chân lòng dường ai cắt
Gượng bao lời dạ thắt tim đau
Nửa hồn treo đỉnh non sầu
Nửa sa vực thẳm lạc vào hố đêm


Gió chẳng khuây nỗi niềm cay đắng
Giọt lệ sầu lẳng lặng thầm rơi
Cội nguồn xa cách trùng khơi
Nẻo về quá khứ góc trời biệt tăm


Gió Bụi
03/08/2002

Được bạn: vdn 17.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Biệt ly hương"