Gió Bụi

Hoa ngọc trâm


Anh hái tặng em đóa ngọc trâm
Hương hoa tỏa ngát đêm trăng rằm
Cho tròn thệ hứa câu duyên nợ
Cội rễ tình yêu chợt nẩy mầm


Từng cánh ngọc trâm nét mỹ miều
Dịu dàng xinh xắn biết bao nhiêu
Hoa hường màu má em e thẹn
Như thuở anh vừa ngỏ tiếng yêu


Thì thầm hoa nhắn gió cùng mây
Tiếng sáo thiên thai vẳng chốn này
Réo rắc tâm hồn trôi bỏ ngỏ
Men tình chưa uống đã mê say


Em đến cây tình yêu nở hoa
Đôi tim hòa nhịp khúc tình ca
Tình nồng tha thiết hương say đắm
Cùng nỗi nhớ thương rất thật thà


Ngọc trâm hoa tặng để làm tin
Dạ khắc tim ghi một bóng hình
Hạnh phúc reo vui mừng hạnh ngộ
Vuông tròn ước hẹn nợ ba sinh


Hoàng Dung
(Gió Bụi)
04/27/2011

Được bạn: vdn 17.5.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hoa ngọc trâm"