Gió Bụi

Biển

 
Anh ở đây, em cũng ở đây
Xuyến xao tim gõ nhịp mê say
Bềnh bồng bay bổng làn sương khói
Nỗi nhớ ngập tràn dâng mắt cay
Anh ở đây, em cũng ở đây
Mà sao tay chẳng chạm bàn tay
Yêu thương một thuở nào tha thiết
Hiện hữu trong tim năm tháng dài
Anh ở đây và em ở đâu ?
Cho lòng biển biếc mặn xanh màu
Hải âu tung cánh trời lồng lộng
Mỏi mắt dõi tìm chẳng thấy nhau
Anh vẫn ở đây chờ đợi em
Thu đi đông tới lạnh môi mềm
Heo may gió thoảng niềm tâm sự
Canh cánh bên lòng những nhớ quên
Biển sóng rạt rào vẫn gọi tên
Em còn nhớ hoặc ỡm ờ quên
Anh treo thương nhớ trên đầu sóng
Sóng cũng bạc đầu bởi nhớ em
Gió Bụi
03/30/2011

Được bạn: vdn 25.4.11 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Biển"