Bạch Vân Nam

DU TRẦN LẠC LỐI


 
  
 
Muốn biết vì đâu em lạc lối
Xem đời nhẹ tựa con nước trôi
Nên trách hay thương? lòng tơ rối
Rượu đào chén ngọc vỡ làm đôi
 
Nhầm tưởng cuộc đời đẹp như mơ
Bức tranh non thuỷ tạc câu thơ
Ai vẽ ngoằn ngèo cơn sóng dữ
Đẩy em mỗi lúc một xa bờ
 
Hôm qua đi lại trên đường cũ
Leo lét đèn vàng rọi bước chân
Dường như vắng bóng nàng thôn nữ
Nghẹn ngào mưa nhỏ giọt bâng khuâng
 
Họ bảo em về với núi mây
Yên vui, lạ lẫm thế gian này
Chẳng có người mua hay kẻ bán
Chôn tình sầu khổ hận trần khai. 
  
    
       Bình Tân -  2009 
       

Được bạn: HB 15.11.2009 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "DU TRẦN LẠC LỐI"