Bạch Vân Nam

Thu Lá Vàng

Một chiều dưới bóng tà dương
Cỏ cây im lặng gió buồn mơn man
Nghẹn ngào mắt lệ chứa chang

Vòng quay ngắn ngủi hoa tàn chợt mau.
 **
Lòng ta cơn sóng cuộn trào
Nhấp nhô mặt biển biết đâu là bờ
Cuộc đời say mãi trong mơ
Tương lai phía trước mịt mờ đa đoan.
**
Đất vuông trời vốn hình tròn
Kẻ sau người trước vàng son bụi trần
Tiền duyên vay trả nợ nần
Tình kia đã dứt một lần khóc đau.


**
Tây Ninh 13-04-2009


Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 6.5.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu Lá Vàng"