Bạch Vân Nam

Về Thăm Quê Nội

khói còn lan nóc nhà ai
nền xanh vẽ cánh cò bay trên đồng  
chuồn chuồn đậu lúa vàng bông
con cua lí lắc đôi càng quơ quơ
cá rô dưới nước lờ đờ
cóc im thinh thít ngồi mơ chân trời
mấy chùm sương nặng rơi rơi
rung rinh đôi bướm dạo chơi ao làng
có luồng gió nhẹ thổi ngang
chợt đâu tia nắng dịu dàng ghé qua
làm cho lộ khóm tre già
đường quanh uốn khúc mái nhà tranh xưa

lắng nghe từng tiếng võng đưa

hình như có tiếng nội vừa thốt ra.

 

2008

 

Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 2.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Về Thăm Quê Nội"