Bạch Vân Nam

Tản Mạn Bạc Liêu

Làn khói lam chiều tạo dáng mây
cánh chim đã mỏi quắp cành cây
đỏng đảnh nàng cò khoe áo trắng
biết mùa xuân thắm ghé qua đây
Đi nghe biển hát ru ngày cạn
Yêu ớt vòm xanh trút nắng vàng
va nhau đợt sóng môi mềm mặn
đời cũng hoàng hôn kẻ lỡ làng
Dưới dòng lơ lửng nước trong veo
chân dẫm lên bờ mắt dõi theo
Hắc lầu công tử trông ngộ ngộ
tường rào dậu đổ, ngói bìm leo
Tiếng chuông chùa cổ lúc một xa
hoài lang tuyệt diệu mãi trổ hoa
ai hát cho lòng rươm rướm lệ
lộc tươi biên biếc trước sân nhà

Bạc Liêu - xuân 2006

Bạch Vân Nam 

 

Được bạn: vdn 1.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tản Mạn Bạc Liêu"