Bạch Vân Nam

Nếu Không Có Thầy


 

***

Nếu sống trên đời này
Thiếu người thầy kính yêu
Ngôi trường và lớp học
Thật hoang vắng tiêu điều
Con người không biết chữ
Làm tóan tính bằng que
Không biết đến cái xe
Suốt ngày đi chân đất
Vật lý chưa ra đời
Cuộc sống đầy tăm tối
Không thấy được bài thơ
Trẻ bắt đầu biết mơ
Tìm người thầy giúp đỡ
Bài viết trên trang vỡ
Có hình dáng quê hương
Có cha mẹ kính thương
Mồ hôi thầy đẫm áo
Quân thù trên đầu giáo
Bảo vệ tổ quốc mình
Từ đó có người thầy
Đã bắt đầu tìm đến
Đêm ngày bên ngọn nến
Tìm bài toán thật hay
Con số có tư đây
Văn minh ngày một sáng
Trong thời gian rất ngắn
Người đi đến cung trăng
Ít đi cấy đồng năng
Lúa đầy bồ xinh xắn
Nhìn dóc dáng Thủ Đô
Trẻ nhớ đến thầy cô
Hoa ngập lối thành đô
Ngày hai mươi -mười một
Mừng nhà giáo nước nhà
Truyền thống của ông cha
Biết ơn người chỉ lối
Sáng lên từ bóng tối
Đường rộng bước vào đời
Hạnh phúc của ngày mai
Thuyền đời em vững lái
 
****************************
2004
  Bạch Vân Nam

Được bạn: ATT 19-04-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nếu Không Có Thầy"