Bạch Vân Nam

Nhà giáo Việt Nam 2006


Quê hương tôi lắc lư cầu khỉ
Cho tuổi thơ dìu dắt bước đi
Cầu thương ai bắc nhịp đôi bờ
Bên xóm vắng nghe đời thủ thỉ
 
Mùa mưa đến đất đê trơn láng 
Hè cánh đồng trưa nắng chói chang
In bóng dáng người Thầy gíao trẻ
Mang văn minh đến với trường làng
 
Nhìn nét chữ năm nào sót lại
Là cuộc đời tốt đẹp hôm nay
Là suối nước trong lành mát dịu
Là quê hương đất nước lâu dài
 
Xin cám ơn ! người Thầy giáo trẻ
Nắn măn non thẳng đứng thành tre
Thắp ánh sáng nhân tài giữ nước
Làm rạng ngời đất mẹ chở che
 
*******
20/11/2006
 
Bạch Vân Nam

Được bạn: ATT 19-04-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhà giáo Việt Nam 2006"