Bạch Vân Nam

Nhỏ Như Cỏ


Cỏ non ươm bước chân người
không che tán rộng phải dời nơi xa
thanh thanh dưới gốc thông già
ngày nuôi gia súc chiều tà ngậm trăng
Mọc quanh trên khắp nẻo đường
cũng đâu tủi phận thấp hèn nhỏ nhoi
thân không nhiễm bẩn tanh hôi
sau cơn bão táp đâm chòi xanh um
Đâu như đại thụ trong rừng
cành to gió bẻ lưng khom chân quỳ
mắt thâm mặt méc môi chì
mới là đại thụ trời đì dầm mưa.

 
Đêm qua cây đổ chổng càng
cỏ nằm ôm đất ngắm ngàn Sao khuya.
2008
Bạch Vân Nam

Được bạn: ATT ; Ngày đăng : 16-04-2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Nhỏ Như Cỏ"