Bạch Vân Nam

Tiễn Đưa

Lấy sương làm tửu Mây là bông
hạt nắng thay chăn sưởi ấm nồng
vi vu ngọn gió lồng khe lá
mặt đất cuồng quay trong mắt trong.
 
Buồn chi? Bóng ngã níu chân sau
chung mái nhà xanh, vách núi rào
mai đây đưa tiễn Hàng Quang biệt 
ta vẫn đường xưa! vắng tiếng chào!
 
Mênh mông nỗi nhớ cố nhân ơi
cát bụi tung bay dáng mịt mờ
trông theo bỡ ngỡ lòng lung lạc
kẻ đứng người đi bước thẫn thờ
 

11/04/2008
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 11.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiễn Đưa"