Bạch Vân Nam

Lão Ngư Bái Nguyệt

Biển thôi khơi sóng bạc đầu
buồm xa lấp ló ai sầu ôm Trăng
 
Thuyền hoa chở bóng chị Hằng
lão ngư tát nước ngổn ngan tay chèo
 
Nguyệt nằm đáy cạn trong veo
hải âu tung cánh bay về bờ hoang
 
Một nơi Mây khuất ánh Vàng
vần thơ nhường chổ tiếng đàn không dây
 
Nhố lên khuôn mặt đặn đầy
xuân xanh chợt khép mới hay lòng buồn
 
Ngại ngùng làn gió ghen tuôn
gởi mênh mông lại nhờ xuồng đèo qua
 
Chất bao tơi rối là là?
ghe câu ông lão ngộ già tiền niên
 
Ngậm môi sợi chỉ nát nghiền
lững lờ sông chảy tim điền tên em.
 
2008
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 2.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lão Ngư Bái Nguyệt"