Bạch Vân Nam

Tiếng “Nhớ ” Từ Cầu Da

Gió hàn lạnh cắt thịt da
Võng đưa kẽo kẹt nhớ nhà biết bao
Trời xanh đẹp biết dường nào
Ngàn Sao ai dán nền màu tươm tươi
 
Mênh mang mơ dáng một người
Mà chưa vào mộng sợ rời mắt em
Đêm khuya tĩnh lặng êm đềm
Quệt hình trên cỏ tỏ niềm cô liêu
 
Mây đan mỗi lúc nhiều nhiều
Phong phanh tia nắng đến dìu ngày lên
Bước đời mấy khúc gập ghềnh
Tưởng yên nào cũng bấp bênh chợ tình
 
Giọt sầu bất chợt lung linh
Sương phơi sống lá thu mình qua đông
Nhớ ai canh cánh trong lòng
Cầu Da nước chảy dưới dòng chở Trăng.
 
Cầu Da-Tây Ninh
02/03/2008

 

Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 2.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng “Nhớ ” Từ Cầu Da"