Bạch Vân Nam

Về làng


Tre già bám khói xanh xao
lăn tăn sóng gợn nối nhau mặt hồ
nắng còn lững thững tinh mơ
áo dài tha thướt chấm bờ tóc ngang
rêu phong nhếch nhác đường làng
sương khô trên đá nhành lan dậy thì
mai này hoa trổ vu quy
nụ che tán lá chờ ngày đơm bông
mùa xuân tươi thắm sắc hồng
hôn vào không khí thoả lòng tha hương
gió gieo hạt giống yêu đương
lúa đang trĩu hạt vàng ươm lối về
mẹ giờ yên ngủ trông quê
vu dương tiếng sáo não nề bước chân
đi tìm cả khắp thế gian
đâu ai bằng mẹ dịu dàng lời ru
mưa chưa? lớp lớp mây mù!
sấm than khóc hận đất trời rềnh vang.
 
2008
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 29.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Về làng"