Bạch Vân Nam

Thăng Hoa

Tựa sát vai nhau tóc rối bời
trong lòng dậy sóng lửa tình khơi
chân dẫm lên đâu hồn bay bổng
hai làn hơi thở gió im hơi
 
Hướng mắt lên cao chợp bóng Hằng
dài tay tóm lấy án mây đằng
anh kết thành hoa cài ngực áo
Trao đây mộng thắm mối duyên trần
 
Con bướm say hương lạc lối về
rượu nồng chưa uống sao đê mê
mênh mang tiếng nhạc dìu nhịp bước
trên nẻo tuần du ngắm Trăng thề.
 
08-03-2008
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 11.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thăng Hoa"