Bạch Vân Nam

Trải Yêu

Chưa nói câu gì sao mưa rơi
ngoài hiên tí tách ướt bụi đời
cho kẻ nhìn trời lau nướt mắt
bên dòng lệ chảy thấy chơi vơi
 
Đôi lúc cánh diều bay rất xa
tình chao lơ lửng nhận không ra
mờ nếp lõm lòi trên mặt giấy
sau trận cuồng phong đã đi qua
 
Trong lớp màng che sâu vết thương
trải qua sống gió mãi yêu đương
mới biết sông dài hay đoản khúc…!
hoa còn khoe sắc nhuỵ khơi hương …!
 
2008
 
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 29.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trải Yêu"