Bạch Vân Nam

Tình Đã Bay Theo Gió Ngàn Khơi

Dạt dào sóng vỗ bến bờ xa
Biển xanh vô tận chở phong ba
Thuyền đi thăm thẳm vô định hướng
Chỉ thấy mây ngàn với tiếng ca
 
Sao mưa không đến thay lời hát
Mà nắng hồn nhiên rọi chốn này
Hải âu tung cánh buồn man mát
Thèm muốn người thân phút sum vầy
 
Cánh buồm gặp bão tít mù khơi
Thủy thủ buông neo dạ rối bời
Đếm bao cơn sóng tàu lật úp
Cố nhớ ngày xưa nấc ngẹn lời
 
Ta như thủy thủ trôi lênh đênh
Trống vắng mênh mông sống bấp bênh
Mặc cho số phận cùng con nước
Ngoi lên lặng xuống nổi lềnh bềnh
 
2008
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 21.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình Đã Bay Theo Gió Ngàn Khơi"