Bạch Vân Nam

Trăn Trở

Cành đào ngủ tết gió đong đưa
Mai nở vàng hoe, cúc vẫn chưa
Mơn man tiếng nhạc đường hiu hắt
Tóc rói thượt thà bướm say sưa
Dưới đèn cô gái trắng như bông
Bàn tán hạ xong em lấy chồng
Vừa buồn anh lính quay lưng bước
Chưa uống cạn ly chảy máu lòng
Long đong nửa kiếp tình đâu rõ
Lạc lõng trần gian gã chèo đò
Khách đi cô gái bồng con trẻ
Cót két giường tre giọng ai hò
2008
Bạch Vân Nam
 

Được bạn: vdn 18.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trăn Trở"