Bạch Vân Nam

Uống Thơ Say


 

Miên man gió thổi cánh buồm xa
Con nước ngập ngừng chở cánh hoa
Nhấp nhô ngọn sóng về đâu hỡi?
Dưới bến hai chàng uống ánh Nga
 
Đêm nay lạnh lẽo trút buồn vơi
Mượn chén tiêu sầu bạn đến chơi
Trăng khuya lơ lửng ngang chừng núi
Lãng đãng mây ngàn ngỡ dáng ai
 
Đây hương men đắng chuốc tàn đêm
Thi sĩ nằm thơ ngã giấc chìm
Mang đi cả ánh trăng vàng vọt
Để nắng trưa hè đốt cháy tim
 
2007
Bạch Vân Nam

Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Uống Thơ Say"