Bạch Vân Nam

Hương Cỏ


 

Đêm qua gió thổi nhẹ nhàng
Sáng ra hoa cúc rực vàng đọng sương
Nắng mai dạ lý đưa hương
Cỏ xanh biên biếc nối đường tận mây
 
Cây cầu bán nguyệt ai xây
Bảy màu lấp lánh đẹp ngây ngất lòng
Dáng duyên con gái chưa chồng
Khiến bao nam tử ngồi đông đếm buồn
 
Mênh mang hồn thả xuôi nguồn
Gọi thu thức giấc trời buông nắng chiều
Rủ em lên núi thả dìêu
Đôi ta chắp cánh màu yêu ngập đồi
 
2007
Bạch Vân Nam

Được bạn: ATT đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hương Cỏ"