Bạch Vân Nam

Hợp - Tan

Cái duyên Nguyệt Lão kết cho ta
Tính bấy nhiêu lần mai trổ hoa
Mà cay xé toát trời xanh ấy
Ngọt khiến đàn ong cũng phải sà
 
Đêm nay khoảnh khắc đếm cô đơn
Sóng buồn ai khuấy gợn từng cơn
Gieo rắc tình yêu vào khoảng trống
Băng cứng tim khô nhịp chập chờn
 
Đã biết yêu em chuốc lấy sầu
Không hề oán trách bởi tại đâu
Phận nhỏ như thuyền nan khởi bến
Nhọc nhằn lao thẳng giữa dòng sâu
 
Thắc mắc ngàn xưa có thế gian
Đưa em tìm đến hợp rồi tan
Lơ lửng tầng cao chợt biến mất
Dưới trần tượng đá ngóng hồng nhan.
 
2007
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 7.8.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hợp - Tan"