Bạch Vân Nam

Như Hai Giọt Nước


Song song cùng rớt xuống đời
Vươn cành vắt vẻo chờ rơi giữa dòng
Giọt kia mang kiếp má hồng
Còn đây Nam tử đèo bồng bóng Nga
Thương ai gìn giữ ngọc ngà
Nhỏ nhưng tinh khiết động mà không lay
Nợ duyên phân định sẵn bày
Vì hai giọt nước ngắn dài như nhau
Một xa một chảy máu đào
Ruột đau vặn thắt hôm nào cô đơn
Một mình thà chết còn hơn
Sống buồn vất vưởng chập chờn vui chi
Nghẹn ngào nhìn bước anh đi
Mắt em rơm rớm bờ mi lệ nhoà
 
2007
Bạch Vân Nam
(Viết vế NTC)

Được bạn: vdn 16.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Như Hai Giọt Nước"