Bạch Vân Nam

Uống Trăng Say

Trăng ở trên trời rơi xuống đây
Nằm im thin thít dưới tàng cây

Cho kẻ  say men nhìn đắm đuối
Ánh vàng trong cốc rượu dâng đầy

 

Tôi thấy trăng nằm lắng đáy ly

Ngây thơ lóng lánh đẹp diệu kỳ

Con mắt cứ nhìn quên cả uống

Trăng về còn nhớ mối tình si !

 

Tay nâng ly đắng trăng nơi đâu?

Hãy đến cùng nhau rót chén sầu

Thấm môi ngọc nát lòng tê tái
Mãi chờ chưa thấy để tim đau
 
2007

Bạch Vân Nam 
 

Được bạn: vdn 16.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Uống Trăng Say"