Bạch Vân Nam

Con Đường Quí Thạnh Quê Tôi

Con đường xưa cũ xanh xanh lá
Khói toả bay bay phủ mái nhà
Bà cụ vẩy vẩy phơi hạt lúa
Mòn mỏi trông mong cái nắng già
 
Qua hết đoạn này đến xóm tôi
Đường dài hun hút còn xa xôi
Theo dấu bàn chân người viễn xứ
Tuổi nào phơi phới chợt lên ngôi  
 
Con đường hiu hắt gió heo may
Rợp bóng ban chiều tán lá cây
Hai cô thôn nữ ngồi buông tóc
Sợi nhớ sợi thương vừa ghé đây
 
Con đường ngày đó tôi bước đi
Nay về cũng thế chẳng thay gì
Trên gốc me già nàng vắng bóng
Hay rằng người ấy bước vu qui
 
Quí Thạnh
17/06/2007
Bạch Vân Nam

Được bạn: vdn 4.7.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Con Đường Quí Thạnh Quê Tôi"