Bạch Vân Nam

MẸ YÊU

Mẹ già con ở chốn xa
Như chim gãy cánh như hoa lìa cành.

 
**
Con giờ như cánh chim non
Bầu trời yếu ớt mỏi mòn cánh bay
Mẹ già ngã bệnh nào hay
Đường xa thấp thỏm đắng cay trong chờ
Phải chăng mưa xuống mắt mờ
Hay là lệ rớt ướt bờ mi khô
 
2007 (về nuôi mẹ bệnh)

Bạch Vân Nam 

Được bạn: vdn 3.5.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "MẸ YÊU"