Thanh Trắc Nguyễn Văn

Thu

Nắng rơi một nửa con đường
Em đi một nửa nhớ thương vọng về
Cỏ vàng một nửa bờ đê
Tay cầm một nửa câu thề …
Nửa buông
Gió lay một nửa cánh chuồn
Lá thu một nửa nỗi buồn
Nửa thôi
Hoàng hôn một nửa chân đồi …
Trăng lên một nửa
Cuối trời
Nửa rơi .
(tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thu"