Minh Nguyệt Đỗ thị

CÂU HÒ BÊN SÔNG


 Tha phương trong nỗi nhớ nhà,
Quê hương còn đó lòng ta héo mòn,
Bao giờ trở lại bên sông?
Nhìn đò xuôi chảy bên giòng Hương Giang.
Có cô thôn nữ trong làng
Cất cao giọng hát vang vang câu hò:
Hò ơi gió thổi đong đưa
Đò tôi xuôi ngược giữa trưa nắng hè
Mong sao giữ được làng quê
Đừng để giặc lấn chiếm về mất luôn
Thương quê nặng trĩu tâm hồn
Gửi làn gió nỗi đau buồn riêng mang

Minh-Nguyet Do Thi

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2019

Bình luận về Bài thơ "CÂU HÒ BÊN SÔNG"