Minh Nguyệt Đỗ Thị

Vào Đông


Vi vu cành lá nghiêng nghiêng
Thu đi vàng úa cảnh thêm u sầu
Tháng năm thấm thoát qua mau
Lá xanh nay đá điểm màu thời gian

Mưa giăng đồi núi mây ngàn
Nhẹ rung chiếc lá thu vàng ven sông
Gió lay lơ lửng phập phồng
Trên cao trơ trụi giữa Đông hững hờ

Minh-Nguyệt
(Đông 2017)

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 1 tháng 12 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Vào Đông"