Duong Lam

NGÀY VU LAN NHỚ MẸChiều nay mây trắng lượn từng không,
Ghi giữa tim con một đoá hồng,
Thương mẹ sương chiều qua hốc núi,
Thân cò nắng sớm lội bờ sông.
Gió lùa thao thức bên song cửa,
Lụt lội âu lo giữa cánh đồng,
Mẹ để đời con bao nỗi nhớ,
Ngàn Đời Ơn Mẹ Khắc Ghi Công.
 

  Duong Lam

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 21 tháng 10 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "NGÀY VU LAN NHỚ MẸ"