Thanh Trắc Nguyễn Văn

Một chiều trên bến Hương Giang

Một chiều trên bến Hương Giang
Ngó em tôi bước xuống nhầm "thuyền ni"
Em cười "Sao hỉ ?" mà chi
"Rứa răng" gửi lại còn gì hồn tôi !
Bây chừ mây trắng xa xôi
Thuyền sang bến nớ biết nơi mô tìm ?
(Tập thơ Hoa Sứ Trắng – NXB Đà Nẵng 1997)

Thanh Trắc Nguyễn Văn

Được bạn: NHDT 24/03/2007- cobeankemchuoi đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Một chiều trên bến Hương Giang"