Săn Mồi

Tập 1
Đạo diễn: DISCOVERY
Diễn Viên Chính: Matt Lucas , David Attenborough

Săn Mồi là bộ phim tài liệu do mỹ thực hiện sản xuất, Săn Mồi xoay quanh về các loại động vật vì muốn sinh tốn nên các loại động vật ăn thịt phải tìm cách săn con mồi bằng được, để có bữa ăn no nê, phim tài liệu khoa học đem chúng ta tới thiên nhiên có cái nhìn tổng quát hơn về các loại động vật đang sinh sống trên trái đất này…


Nguồn: youtube
Được bạn: Mọt sách đưa lên
vào ngày: 18 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Phim "Săn Mồi"