Nhạc Sĩ:
Doãn Nho
Trình Bày:
Tốp ca nam
Năm anh em trên một chiếc xe tăng

Tân Nhạc - Nhạc xuân
Thơ Lời: Hữu Thỉnh

Năm anh em trên một chiếc xe tăng. 
Như năm bông hoa nở cùng một cội. 
Như năm ngón tay trên một bàn tay. 
Ðã xung trận cả năm người như một. 
Ha ha! Vào lính xe tăng anh trước anh sau. 
Cái nết ở ăn mỗi người một tính. 
Nhưng khi hát ta hòa cùng một nhịp. 
Một người đau ta tất cả quên ăn. 
Năm anh em mỗi đứa một quê. 
Ðã lên xe ấy là cùng một hướng. 
Nổ máy lên là một dạ xung phong. 
Trước quân thù lòng chỉ biết có tấn công. 
Ha ha! Năm anh em ta mang năm cái tên. 
Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa. 
Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa. 
Năm quả tim chung nhịp đập ơ dồn. 
Một con đường đất đỏ như son. 
Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng. 
Một ý chí bay ra đầu ngọn súng. 
Một niềm tin chiến thắng trong trận này.

Nguồn: MS
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Năm anh em trên một chiếc xe tăng"