Nhạc Sĩ:
Nhạc Nhật
Trình Bày:
Đan Trường
Giấc Mơ Mùa Đông

Tân Nhạc - Tình yêu
Thơ Lời: Lê Quang

Những giấc mơ trong tim giờ đây em đã xa rồi
Mùa đông đã qua, ôi cơn mơ vội hết
Tình buồn giờ đây, ôi con tim mình giá băng nơi chân trời
Người tình rời xa, một giấc mơ buồn

Nghe đâu đây mùa đông đang quay về
Ôi từng chiếc lá lác đác mưa thu rơi
Mơ một đêm cuối đông
Cùng người dấu yêu ngày xưa

Dẫu đã cố tiếc nuối cơn mơ đầu
Đông dài một hết những ước muốn còn hoài mong
Ôi mùa đông đã xa
Và giấc mơ vội tan

Người yêu hỡi, giờ còn đâu,
Ôi vòng tay giờ đây đã giá băng !

Những giấc mơ trong tim giờ đây em đã xa rồi
Mùa đông đã qua, ôi cơn mơ vội hết
Tình buồn giờ đây, ôi con tim mình giá băng nơi chân trời
Người tình rời xa, một giấc mơ buồn

Và một mùa đông .. với giấc mơ buồn

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 12 tháng 9 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Giấc Mơ Mùa Đông"