Thiên Ân

Em Cười


Em cười trải nắng tới hồn anh
Rọi ánh Xuân tươi điểm lá cành
Gió lộng chim sa vần tíu tít
Em đưa tiếng gọi dậy ngày xanh

Bình minh gọi cúc nở vàng tươi
Phảng phất hương yêu nụ hoa cười  
Nắng ấm hồn anh chào Xuân mới
Em cười trổ nhụy mộng duyên đôi

Ngày lên âu yếm cọng xanh non
Hạt sáng long lanh giọt sương mòn
Óng ánh hồn anh mong mùa Tết
Em cười gởi nắng đậm màu son
 
Hồn anh đã đậy đợi thơ ngâm
Thánh thót vần thương phủi bụi trần
Em hoạ thơ anh mau mau nhé
Cho Xuân mãi mãi nụ em cười...

T.A.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 13 tháng 1 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Em Cười"