Thiên Ân

Cuối Thu


Lá vàng che dấu chân Thu
Bài thơ gieo hạt sương mù tương tư
Giọt buồn theo gót tạ từ
Thu đi thơ thẩn âm u góc trời

Cuối Thu lá rớt tả tơi
Bài thơ cũng úa vàng nơI đợi chờ
Thơ ai nhỏ giọt thờ ơ
Tương tư chết lặng bên bờ nhớ mong

Tiễn Thu đi cho nhẹ lòng
Nói thơ em thả cho chung mọi người
Cuối Thu ôm lại nụ cười
Tương tư mải nghĩ của người gởi đây...

Tiễn Thu theo gót chân mây
Gởi người chưa gặp vần say cuối mùa...

T.A.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 22 tháng 12 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Cuối Thu"