Thiên Ân

Áo Lụa


Thu về vàng võ lá si
Bạc màu thơ cũ còn ghi trong lòng
Còn đâu áo lụa nồng hương
Cho say mắt biếc môi hường trong thơ
 
Thu sang vắng bóng người mơ
Bài thơ đơn chiếc thẫn thờ chờ ai
Lời tình đầu chẳng nhạt phai
Tìm đâu áo lụa choàng vai người tình
 
Thu mang mây xám tụ hình
Nàng thơ choàng áo lụa xinh ngậm lời
Cho tương tư rớt tả tơi
Còn đau năm tháng đơn côi mong chờ
 
Chờ áo lụa, đợi vẩn vơ
Nụ xuân tình đó em cười gởi anh...
 
T.A.

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 26 tháng 11 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Áo Lụa"