Diệp Thanh

Thơ hỡi thơ


thơ đã giấu gì trong tiền kiếp
mà ta lạc ngàn lẻ một đêm
viết mãi còn đó trăm nỗi nhớ
vần gieo bao lượt vẫn rối ren

thơ đã giấu gì thơ có biết
mà ta ngược gió trở về thăm
miệt mài dốc đổ thiêu mấy nắng
tuyết phủ bao mùa hồ lãng quên
 
thơ đã giấu ngàn muôn sóng biển
âm thầm xao động cõi mênh mông
nếu như phút giây nào lơ đễnh
thơ lại rời ta đi phải không?...

thơ đã giấu gì nơi đáy cốc
bóng nguyệt sóng sánh vẫn chưa tan
bỏ mặc trăm vạn điều toan tính
đi nốt cùng ta dạo thế gian...
 

diệp thanh
06.2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 17 tháng 9 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "Thơ hỡi thơ"