Nhạc Sĩ:
Chưa biết?
Trình Bày:
Lương Tùng Quang, Vân Quỳnh
Tiếc Thương Gì Nữa

Nhạc Trẻ - Tình yêu
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn:
Người đăng: ms
Vào ngày 9 tháng 11 năm 2006

Bình luận về bản nhạc "Tiếc Thương Gì Nữa"