Nhạc Sĩ:
Trịnh Công Sơn
Trình Bày:
Khánh Ly
Bài Ca Dành Cho Những Xác Người

Tân Nhạc - Hùng ca

Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng
Trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co.
Xác người nằm bơ vơ, dưới mái hiên chùa
Trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu
Mùa xuân ơi, xác nuôi thơm cho đất ruộng cày
Việt Nam ơi, xác thêm hơi cho đất ngày mai
Đường đi tới, dù chông gai
Thì quanh đây đã có người
Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này
Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây
Xác nào là em tôi, dưới hố hầm này
Trong những vùng lửa cháy, bên những vồng ngô khoai

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Thành viên
Vào ngày 27 tháng 4 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Bài Ca Dành Cho Những Xác Người"